Päevakava

ÜÜL 9 JAKKO, PÄIVAL 8 JAKKO.

Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, mis määrab vastavalt laste eale päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja pedagoogi kavandatud õppe- ja kasvatustegevused.

 

Päevakava sõimerühmas:

7.00 laste vastuvõtt, mäng

8.30 hommikusöök

9.00 õpetaja poolt organiseeritud tegevused toas ja/või õues

11.30 lõunasöök

12.30 uneaeg

15.00 ärkamine, riietumine

15.30 õhtuoode

16.00 õhtune mänguaeg toas ja/või õues

18.00 lõpeb lasteaiapäev

 

Päevakava aiarühmas:

7.00 laste vastuvõtt, mäng

8.30 hommikusöök

9.00 õpetaja poolt organiseeritud tegevused toas ja/või õues

12.00 lõunasöök

13.00 puhkeaeg

15.00 ärkamine, riietumine

15.30 õhtuoode

16.00 õhtune mänguaeg toas ja/või õues

18.30 lõpeb lasteaiapäev