Soovitame lugeda!

MINE TEISELE ABIKS, SIIS TULEB TEINE KA SINULE ABIKS (Võn)

Jänesselja Lasteaia ajaleht Laps nr 1: Jänesselja La - 35 ajaleht

Jänesselja Lasteaia ajaleht Laps nr 2: Mäng on väikese inimese töö!

Jänesselja Lasteaia ajaleht Laps nr 3: Loodus on inimesele elurõõmu allikaks /Joh. Käis/

Jänesselja Lasteaia ajaleht Laps nr 4: Rahvakultuur lasteaia eripära ja väärtusena

Jänesselja Lasteaia ajaleht Laps nr 5: Aktiivõpe

Jänesselja Lasteaia ajaleht Laps nr 6: Kaunid kunstid

Jänesselja Lasteaia ajaleht Laps nr 7: Lastekultuuri aasta

Jänesselja Lasteaia ajaleht Laps nr 8: Lapsepõlv 100 aasta jooksul

Jänesselja Lasteaia ajaleht Laps nr 9: Projektõpe

Jänesselja Lasteaia ajaleht Laps nr 10: Lasteaia ja lapsevanema koostöö lapse arendamisel ja kasvukeskkonna loomisel

Jänesselja Lasteaia ajaleht Laps nr 11 pühendatud Jänesselja Lasteaed 45. tegutsemisaastale: Laps kui ...

*

Koolieelse lasteasutuse seadus: LOE SIIT

Õppekava: LOE SIIT

Haridus- ja Teadusministeerium: https://www.hm.ee/

Johannes Käis Eesti hariduse kujundajana ja üldõpetusliku tööviisi rajaja: https://johanneskais.wordpress.com/

Johannes Käisi pedagoogiliste põhimõtete rakendamine lasteaias: loe siit

Mängime ja õpime arvuti abil: www.lastekas.ee

Eesti lasteaia õpetajate ajakiri Lasteaed: http://www.lasteaed.net/

Ajakiri Lasteaed meie eripärast: Rahvuslikkus ja pärandkultuur Jänesselja lasteaias

Tea ja toimeta alushariduses: http://www.teatoimeta.ee/

Ajakiri Märka last: http://ajakiri.lastekaitseliit.ee/

Haridusportaal Koolielu: http://www.koolielu.ee/

Huvitav Kool: http://huvitavkool.blogspot.com.ee/

Eesti Lastevanemate Liit, Laps.ee: http://www.laps.ee/

Pärnu Õppenõustamiskeskus: http://www.onk.ee/uus/

Rajaleida: http://www.rajaleidja.ee/

Lasteaiaga tuleb last harjutada tasa ja targu

Õpikäsitus: artiklid siin