Vastuvõtt

OMA KODU KULLAKENE, OMA MAJA MARJAKENE (SJn)

Sauga valla lasteaedadesse laste vastuvõtmise, lasteaiakoha kasutamise ja lasteaiast väljaarvamise kord

Lasteaia koha taotlemise avaldus

Lasteaia koha kasutamise leping

*

Lasteaeda tulles on lapsel olemas:

enesekohased oskused: suudab iseseisvalt süüa, juua (ei kasuta lutipudelit ega lutti), riietuda, pesta ja kuivatada käsi ja nägu, käia potil (ei kasuta mähkmeid);

sotsiaalsed oskused: suudab osaleda dialoogis.

*

Laps tuleb lasteaeda - vanema meelespea SIIN

*

KELS pr 10 lg 1 sätestab, et 1,5 - 3.a lapse lasteaiakoha võib vallavalitsus asendada lapsehoiuteenusega.

2018.a sügis-talvel ei avata sõimerühmi seoses vana majaosa remondiga ning lasteaiakoht asendatakse vajadusel lastehoiu teenusega. Vanemad, kes vajavad lapsele kohta lastehoius, palume pöörduda Tori vallavalitsuse poole, kontaktisikuks Liina Lelov-Aasmaa. Sõimerühmad avatakse ja uued lapsed võetakse lasteaeda remondi järgselt, eeldatavalt 2019.a jaanuarikuus.