Vastuvõtt

OMA KODU KULLAKENE, OMA MAJA MARJAKENE (SJn)

Sauga valla lasteaedadesse laste vastuvõtmise, lasteaiakoha kasutamise ja lasteaiast väljaarvamise kord

Lasteaia koha taotlemise avaldus

Lasteaia koha kasutamise leping

*

Lasteaeda tulles on lapsel olemas:

enesekohased oskused: suudab iseseisvalt süüa, juua (ei kasuta lutipudelit ega lutti), riietuda, pesta ja kuivatada käsi ja nägu, käia potil (ei kasuta mähkmeid);

sotsiaalsed oskused: suudab osaleda dialoogis.

*

Laps tuleb lasteaeda - vanema meelespea SIIN

*

KELS pr 10 lg 1 sätestab, et 1,5 - 3.a lapse lasteaiakoha võib vallavalitsus asendada lapsehoiuteenusega.

Juhul kui Tori valla koolieelses lasteasutuses ei ole koheselt pakkuda teie kuni kolme aastasele lapsele lasteaiakohta, siis on teil võimalus taotleda toetust eralasteaia või -lapsehoiuteenuse kasutamiseks. Kui valla lasteaias vabaneb koht teie lapse jaoks, lõpeb ka toetuse saamise õigus. Toetuse saamise sooviga palume pöörduda Tori valla sotsiaalosakonna poole (lastekaitsenõunik liina.lelovaasmaa@torivald.ee või tori@torivald.ee). Nelja kuni seitsme aastaste laste puhul, kellele ei ole koheselt vallas pakkuda lasteaia kohta palume pöörduda haridusnõunik herve.merivald@torivald.ee poole.

 

 

*

2019/20. õa koha saajad SIIN