Vastuvõtt

OMA KODU KULLAKENE, OMA MAJA MARJAKENE (SJn)

 

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Lasteaeda vastuvõtmise avaldus SIIN

Uue õppeaasta rühmade nimekirjad koostatakse 30. aprilliks, maikuu alguses saadetakse vanematele teatised koha eraldamisest.

*

KELS pr 10 lg 1 sätestab, et 1,5 - 3.a lapse lasteaiakoha võib vallavalitsus asendada lapsehoiuteenusega.

Juhul kui Tori valla koolieelses lasteasutuses ei ole koheselt pakkuda teie kuni kolme aastasele lapsele lasteaiakohta, siis on teil võimalus taotleda toetust eralasteaia või -lapsehoiuteenuse kasutamiseks. Kui valla lasteaias vabaneb koht teie lapse jaoks, lõpeb ka toetuse saamise õigus. Toetuse saamise sooviga palume pöörduda Tori valla sotsiaalosakonna poole (lastekaitsenõunik liina.lelovaasmaa@torivald.ee või tori@torivald.ee). Nelja kuni seitsme aastaste laste puhul, kellele ei ole koheselt vallas pakkuda lasteaia kohta palume pöörduda haridusnõunik herve.merivald@torivald.ee poole.

*

Lapse harjutamise põhimõtted ja kohanemisperioodist võib lugeda SIIT

*

Jänesselja Lasteaia õueala ja rühmade asukoha joonis SIIN