Vastuvõtt

OMA KODU KULLAKENE, OMA MAJA MARJAKENE (SJn)

 

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Lasteaeda vastuvõtmise avaldus SIIN

*

Uue õppeaasta rühmade nimekirjad koostatakse 30. aprilliks, maikuu alguses saadetakse vanematele teatised koha eraldamisest.

*

Uued lapsed on lasteaeda oodatud septembrikuust.

*

KELS pr 10 lg 1 sätestab, et 1,5 - 3.a lapse lasteaiakoha võib vallavalitsus asendada lapsehoiuteenusega.

Juhul kui Tori valla koolieelses lasteasutuses ei ole koheselt pakkuda teie kuni kolme aastasele lapsele lasteaiakohta, siis on teil võimalus taotleda toetust eralasteaia või -lapsehoiuteenuse kasutamiseks. Kui valla lasteaias vabaneb koht teie lapse jaoks, lõpeb ka toetuse saamise õigus. Toetuse saamise sooviga palume pöörduda Tori valla sotsiaalosakonna poole (lastekaitsenõunik liina.lelovaasmaa@torivald.ee või tori@torivald.ee). Nelja kuni seitsme aastaste laste puhul, kellele ei ole koheselt vallas pakkuda lasteaia kohta palume pöörduda haridusnõunik herve.merivald@torivald.ee poole.

*

Lapse harjutamise põhimõtted ja kohanemisperioodist võib lugeda SIIT

*

Jänesselja Lasteaia õueala ja rühmade asukoha joonis SIIN