Meie lasteaed

ELA ÕPPIMISE TARVIS JA ÕPI ELAMISE TARVIS

Missioon:
Jänesselja Lasteaed on pere toetaja lapsele turvalise ja mängulise arengukeskkonna loomisel, kus lapsel kujunevad elus toimetulekuks vajalikud oskused ja eetiline käitumine.

Visioon:
Jänesselja Lasteaias käiv laps kujuneb iseseisvaks ning rahvakultuuri ja -kombeid väärtustavaks läbi mänguliste tegevuste.

Lasteaia eripära:
Jänesselja lasteaias tegeletakse süvitsi eesti rahvakultuuri tundmaõppimise ja hoidmisega.

Johannes Käis on rõhutanud: Kasvatuse ja hariduse ülesandeks on meie kultuuri väärtusi tulevaile põlvile edasi anda, neid meie kultuuriliste varanduste pärijateks teha.

Väärtused:

  • rahvuslikkus
  • koostöö
  • turvalisus
  • heatahtlikkus

Jänesselja Lasteaia kodulehekülje taustaks on Pärnu kihelkonna 19. sajandi rahvarõiva seeliku triibustik.

Eesti Vabariik - 100

EV - 100. aastal valisid lapsed oma lemmitoiduks seljanka, ühepajatoidu ja pannkoogid moosiga; töötajate lemmik-rahvustoidud on hernesupp, mulgipuder ja rukkivaht. Jätku leiba!