Meil töötavad

ÕIGEL MEISTRIL OM SILM SINKLI JA NÕNA VINKLI (Rõn)

Juhtkond

Direktor – Aina Alunurm (hariduse juhtimise magistriõpe, haridusteaduse magistri kraad; kõrgharidus, koolieelne pedagoogika ja psühholoogia eriala, koolieelse pedagoogika ja psühholoogia õpetaja ja koolieelse kasvatuse metoodiku kutse; kõrgkooli  täiendõppe diplom klassiõpetaja erialal)

Õppealajuhataja – Margit Blehner (kõrgharidus, pedagoogika ja algõpetuse metoodika; kõrgkooli täiendõppe diplom ajaloo ja muusikalise kasvatuse erialal)

Majandusjuhataja – Aime Jürgens (keskeriharidus)

Pedagoogid

Kristiina Hein (rakenduskõrgharidus)

Maali Kaasik (kutseharidus, koolieelse kasvatuse pedagoogika, metoodika ja psühholoogia kutseala)

Leelo Luts (rakenduskõrgharidus, koolieelse lasteasutuse õpetaja; kõrvaleriala sobitus- ja erirühma õpetaja)

Merilin Meltsa (keskeriharidus-kutseharidus)

Katrin Niitvähi (kutseharidus, psühholoogia ja koolieelse kasvatuse ja pedagoogika kutseala)

Elle Oja (keskeriharidus, koolieelse kasvatuse eriala, lasteaiakasvataja)

Rita Oskar (keskeriharidus, koolieelse kasvatuse eriala, koolieelse lasteasutuse kasvataja)

Merike Paalandi (rakenduskõrgharidus, koolieelse lasteasutuse õpetaja)

Hille Pikkor (kõrgharidus) 

Lenny Reinumäe (bakalaureus, alushariduse pedagoog)

Velle Rohelpuu (rakenduskõrgharidus, koolieelse lasteasutuse õpetaja; kõrvaleriala sobitus- ja erirühma õpetaja)

Tiiu Taggel (rakenduskõrgharidus)

Jana Torn (keskeriharidus, koolieelse kasvatuse eriala, lasteaiakasvataja; rakenduskõrgharidus, koolieelse lasteasutuse õpetaja)

Reti Tõnismäe (keskeriharidus, koolieelse kasvatuse eriala, lasteasutuse kasvataja)

Ivika Uslov (rakenduskõrgharidus)

Tea Vakker (rakenduskõrgharidus, koolieelse lasteasutuse õpetaja; kõrvaleriala sobitus- ja erirühma õpetaja)

Õpetaja assistent

Maie Viirmaa (keskeriharidus; lapsehoidja koolitus)

Berit Veensalu (keskeriharidus)

Erivajadusega lapse abiõpetaja/tugiisik:

Irina Tuulik (keskeriharidus)

Eripedagoog - Merli Tolli (magister, eripedagoog-nõustaja)

Logopeed - Karmen Sildnik (kõrgharidus, defektoloogia)

Liikumisõpetaja - Riinu Veber (sporditeaduse magister)

Muusikaõpetaja - Nelli Vadam (keskeriharidus, koolieelse kasvatuse eriala, koolieelsete lasteasutuste kasvataja; rakenduskõrgharidus, koolieelse lasteasutuse õpetaja)

Õpetaja abid - Sirje Jaanoja, Katrin Kallas, Elve Peetersoo, Reesi Popilenkov, Riina Roosna, Ege-Ry Rõõmussaar, Katri Rünkjanen, Annelii Stolts, Liina Vainikk

Asendustöötaja -  Kairi Köster ja Eha Puna

Majanduspersonal

Kokad – Maie Kullas, Ester Kurm ja Aita Tamm
Perenaine – Evi Lilles ja Aita Tamm
Tehnik-remonditööline – Kalmer Kukk