Meil töötavad

ÕIGEL MEISTRIL OM SILM SINKLI JA NÕNA VINKLI (Rõn)

Juhtkond

Direktor – Aina Alunurm (hariduse juhtimise magistriõpe, haridusteaduse magistri kraad; kõrgharidus, koolieelne pedagoogika ja psühholoogia eriala, koolieelse pedagoogika ja psühholoogia õpetaja ja koolieelse kasvatuse metoodiku kutse; kõrgkooli  täiendõppe diplom klassiõpetaja erialal)

Õppealajuhataja – Margit Blehner (kõrgharidus, pedagoogika ja algõpetuse metoodika; kõrgkooli täiendõppe diplom ajaloo ja muusikalise kasvatuse erialal)

Majandusjuhataja – Aime Jürgens (keskeriharidus)

Pedagoogid

Katrin Aland (rakenduskõrgharidus, koolieelse lasteasutuse õpetaja)

Maali Kaasik (kutseharidus, koolieelse kasvatuse pedagoogika, metoodika ja psühholoogia kutseala)

Leelo Luts (rakenduskõrgharidus, koolieelse lasteasutuse õpetaja; kõrvaleriala sobitus- ja erirühma õpetaja)

Merilin Meltsa (bakalaureus)

Jaanika Nõupuu (bakalaureus, alushariduse pedagoog)

Kadri Ojaste (bakalaureus, alushariduse pedagoog)

Rita Oskar (keskeriharidus, koolieelse kasvatuse eriala, koolieelse lasteasutuse kasvataja)

Merike Paalandi (rakenduskõrgharidus, koolieelse lasteasutuse õpetaja)

Hille Pikkor (kõrgharidus, pedagoogiline) 

Lenny Reinumäe (bakalaureus, alushariduse pedagoog)

Jana Torn (keskeriharidus, koolieelse kasvatuse eriala, lasteaiakasvataja; rakenduskõrgharidus, koolieelse lasteasutuse õpetaja)

Reti Tõnismäe (keskeriharidus, koolieelse kasvatuse eriala, lasteasutuse kasvataja)

Ivika Uslov (rakenduskõrgharidus)

Tea Vakker (rakenduskõrgharidus, koolieelse lasteasutuse õpetaja; kõrvaleriala sobitus- ja erirühma õpetaja)

Õpetaja assistent (ehk abiõpetaja)

Berit Veensalu (keskeriharidus; lapsehoidja kutse)

Eda Kurgjärv (keskharidus; lapsehoidja kutse)

Maris Konno (kõrgharidus)

Irina Tuulik (keskeriharidus; lapsehoidja kutse)

Sotsiaalpedagoog ja erivajadusega laste õpetaja - Elina Tamm (sotsiaalteaduse magister) 

Eripedagoog - Merli Tolli (magister, eripedagoog-nõustaja)

Logopeed - Karmen Sildnik (kõrgharidus, defektoloogia)

Liikumisõpetaja - Riinu Veber (sporditeaduse magister)

Muusikaõpetaja - Nelli Vadam (keskeriharidus, koolieelse kasvatuse eriala; rakenduskõrgharidus, koolieelse lasteasutuse õpetaja)

Õpetaja abid - Sirje Jaanoja, Maret Jussi, Katrin Kallas, Elve Peetersoo, Terje Pulk, Ege-Ry Rõõmussaar, Katri Rünkjanen, Varje Sikka, Annelii Stolts, Liina Vainikk

Asendustöötaja -  Kairi Köster ja Eha Puna

Majanduspersonal

Kokad – Maie Kullas, Ester Kurm ja Aita Tamm
Perenaine – Siiri Kibur
Tehnik-remonditööline – Kalmer Kukk