Projektid

HEATEGU EI ROOSTETA!

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on rahastanud taotluse alusel projekti "Jänesselja Lasteaia temaatiline looduse õpperada - loodusobjektid (puud) rahvapärimuses". Projekt kvalifitseerub maakondliku keskkonnateadlikkuse programmi alla. Tööde teostamine: 2011 - 2012.a.

Projekti sisu ja tulem: Jänesselja Lasteaia õuealale on loodud temaatiline looduse õpperada. Õuealal kasvavate puude juurde on paigutatud stendid puud tutvustava tekstiga. Suurele infoalusele on joonistatud looduse õpperada vaatluspunktidega. Kogu õpperaja ja vaatluspunktide sisu rõhuasetus on rahvapärimusel (näit puude rahvapärased nimetused, kasutusala, esivanemate pühad puud, rahvalooming seoses puuga jms), sest lasteaia eripäraks on rahvakultuuri edasiandmine lastele.

Õuesõpe täiendab traditsioonilist pedagoogikat, kus õppetöö toimub mitte nelja saine vahel vaid looduses. Loodus on õpikeskkond, mis pakub erinevaid võimalusi. Õues õppimine tagab liikumist võimaldava õpikeskkonna, kus keha paneb tööle mõtte. Õuesõppe pedagoogika on lähenemisviis, mis käsitleb õppimist elamuse ja adumise koostoimena, toetudes ehedates olukordades saadud vahetutele kogemustele.

Jänesselja Lasteaia looduse õpperajast saad lugeda siit

Nii saab õpperaja plakatilt teada, miks on pärn püha puu või miks on kadakal okkad või millise puu viljal on viiskand? Tule ja saa osa puude võlust ja pärimusest!

Looduse õpperaja joonise vaatluspunktidega (puudega) joonistas õpetaja Maali; puid tutvustavad plakatid koostasid õpetaja Leelo ja Velle ning direktor Aina.


*   *   *

Eesti Statoil AS ja Maanteeamet on taotluse alusel 2011.a välja valinud meie lasteaia liikluskasvatusprojekti raames, mille tulemusena valmib liiklus-liikumiskasvatuse õppeväljak.

Lasteasutuste juurde rajatud liikumiskasvatuse õppeväljakud on üheks võimaluseks tutvustada lastele liikluse aabitsatõdesid ohutus ja turvalises keskkonnas läbi lõbusate liikumismängude. Lasteaia õppeväljakul omandatud käitumisharjumused on heaks vundamendiks õppimisel liiklema jalakäijana ning hiljem jalgratturi ja autojuhina. Laste liikluskasvatus on üks osa kasvatusest!

Liikumiskasvatuse õppeväljak on joonistatud maha asfaltkattele, kuhu on kombineeritud erinevaid elemente ning neid ühendavaid liiklusradasid. Töid teostab OÜ Liiklusohutuskeskus.

Projektiga kaasnesid õppematerjalid: L.Erik, E.Kohari "Liiklusmängud ja -tegevused", audiovisuaalsed õppefilmid "Jänku-Jussiga liikluses" ja "Liikluskasvatus lasteaias".

28.10.2011.a toimus liikumiskasvatuse õppeväljaku avamisega seotud üritused, mille kohta saad lugeda siit


*   *   *

Lasteaed on liitunud Avastustee projektiga. Esimene sissejuhatav koolitus toimus 2. novembril 2011.a.


*   *   *

Lasteaed on liitunud Euroopa koolipiima ja -puuvilja programmiga. Koolipiimatoetuse eesmärgiks on soodustada lastaialaste hulgas piima ja piimatoodete (maitsestamata (täis)piimajogurt, keefir, hapupiim) tarbimist. Puu- ja köögivilja jagamise kava eesmärk on edendada laste tervislikku toitumist. Koolipuuviljatoetust saavad heakskiidu taotlejad taotleda järgnevate toodete pakkumise eest: õun, pirn, küdoonia, kirss, ploom jt värsked marjad ja puuviljad; tomat, kapsas (sh lill-, nui-, leht-), aed- ja peasalat, sigur, porgand, naeris, söögipeet, aed-piimjuur, juurseller, redis, kaalikas, kurk ja kaunviljad.

*   *   *

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on rahastanud 2013.a projekti "Loodusloo toa sisustamine aktiivõppeks vajalike vahenditega". Loodusloo tuba sisustatakse õuesõppe ja aktiivõppe vahenditega, sh kaalumise - mõõtmisega ning vaatlemise - uurimisega (mikroskoop, luup, vaatlemistops jm) seotud vahenditega. Lasteaia omaosalusega sisustatakse loodusloo toale lisaks vee- ja liivamängude tuba.


*   *   *

Merekultuuri aasta 2015/16 Jänesselja Lasteaias: ülevaade SIIN

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on rahastanud 2016.a õppereisid (sh transport ja osaliselt õppeprogramm) mere äärde.

*   *   *

Parimate praktikate jagamise õpiüritus Tammiste ja Jänesselja lasteaedade koostöös (25.03.2017).

Projekti eesmärk: töötajate teadmised ja oskused on täienenud parimate praktikate jagamise kaudu; kaasava hariduse parimaks rakendamiseks on loodud toimiv koostöövõrgustik; kohaliku kogukonna teadlikkuse suurendamiseks on avaldatud teemakohane artikkel Sauga Sõnumites ja Pärnu Postimehes või Õpetajate Lehes.

Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Õpiüritusest on artikkel: Õpetajate Leht ja Sauga Sõnumid.

Õpiürituse initsiatiiv, eestvedaja ja läbiviija oli Tammiste Lasteaed.

*  *  *

Jänesselja Lasteaia Krõlli (2013), Nublu (2017) ja Sipsiku (2021) rühma meeskond on läbinud MTÜ Lastekaitse Liidu projekti "Kiusamisest vaba lasteaed" koolituse ja omab õigust kasutada antud metoodikat.

 *  *  *

2019-2020: HITSA on rahastanud ProgeTiigri seadmete taotlusevoorus meie taotluse, millega hankisime lasteaeda 14 komplekti Matatalab Pro Set robootikaseadmeid. Roboteid kasutades loome võimaluse lastel programmeerimise alustõdedega tutvumiseks läbi mängulise käelise tegevuse. Tegevused viime läbi lõimitult erinevate õppe- ja kasvatustegevuste valdkondadega (keel ja kõne, matemaatika, kunst, mina ja keskkond, liikumine, muusika), sest lõimitult annab see võimalusi roboteid pidevalt kasutada, mis toob tegevustesse uudseid probleemipüstitusi ning nendele lahendusvõimaluste otsimisi. Robotite kasutamine lasteaia igapäevategevustes aitab kaasa mängulisusele ning tagab robootikaga tegelemise jätkusuutlikkuse.

* * *

2020-2021: Keskkonnainvesteeringute Keskus on rahastanud projekti "Jänesselja lasteaia teadlik jäätmeringlus potist potini". Eesmärgiks on teadlikkuse tõstmine prügi sorteerimisest liigiti; samuti oskus kasutada komposterit.