Projektid


Õppe- ja kasvatustegevuste mitmekesistamiseks kasutame:

 • erinevaid meetodeid nagu kogemus- ehk aktiivõpe, õuesõpe ehk keskkonnapedagoogika, digipedagoogika (sh robootika), projektõpe, uurimuslik õpe, oskuste õpe, draamaõpetus, täissõnameetod jms;
 • väärtuskasvatuse "Kiusamisest vaba" ning "Tarkuste Hoidise" metoodikat;
 • pedagoogilisi lähenemisviise, nt Johannes Käisi pedagoogilist pärandit (üldõpetus);
 • programmi "Hea Algus" hommikuringi elemente, "Sa Suudad Seda!" ja "Meelte Kooli" elemente.

 

Projektipõhine tegevus on loonud võimalused kasvu- , mängu- ja õpikeskkonna kaasajastamiseks:

 • Liikumis-liiklusväljak, 2011 (Eesti Statoil ja Maanteeamet).
 • Jänesselja lasteaia looduse temaatiline õpperada "Puud rahvapärimuses", 2011/12. õa (Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel, summas 3585 eur).
 • Jänesselja lasteaia loodusloo toa sisustamine aktiivõppeks vajalike vahenditega, 2012/13, 2013/14. õa (Keskkonnainvesteeringute Keskus, summas 452 eur).
 • Lasteaia piirdeaia rekonstrueerimine, 2014/15. õa (EAS, Siseministeerium, toetus summas 14 207 eur + valla omaosalus 2508,14 eur).
 • Merekultuuri aasta õppereisid, 2015/16. õa (Keskkonnainvesteeringute Keskus, summas 500 eur).
 • Lasteaia vana majaosa rekonstrueerimine, 2018 (Keskkonnainvesteeringute Keskus, toetus summas 462 970 eur + valla omaosalus 250 000 eur).
 • ProgeTiigri seadmed, Matatalab Pro Set robootikaseadmed, 2019/20. õa (HITSA, summas 3235 eur).
 • Jänesselja lasteaia teadlik jäätmeringlus potist potini, 2020/21, 2021/22. õa (Keskkonnainvesteeringute Keskus, summas 1879 eur).

 

Lasteaed on liitunud Euroopa koolipiima ja -puuvilja programmiga. Koolipiimatoetuse eesmärgiks on soodustada lastaialaste hulgas piima ja piimatoodete (maitsestamata (täis)piimajogurt, keefir, hapupiim) tarbimist. Puu- ja köögivilja jagamise kava eesmärk on edendada laste tervislikku toitumist.

Õppe- ja kasvatustegevuste mitmekesistamiseks kasutame:

 • erinevaid meetodeid nagu kogemus- ehk aktiivõpe, õuesõpe ehk keskkonnapedagoogika, digipedagoogika (sh robootika), projektõpe, uurimuslik õpe, oskuste õpe, draamaõpetus, täissõnameetod jms;
 • väärtuskasvatuse "Kiusamisest vaba" ning "Tarkuste Hoidise" metoodikat;
 • pedagoogilisi lähenemisviise, nt Johannes Käisi pedagoogilist pärandit (üldõpetus);
 • programmi "Hea Algus" hommikuringi elemente, "Sa Suudad Seda!" ja "Meelte Kooli" elemente.

 

Projektipõhine tegevus on loonud võimalused kasvu- , mängu- ja õpikeskkonna kaasajastamiseks:

 • Liikumis-liiklusväljak, 2011 (Eesti Statoil ja Maanteeamet).
 • Jänesselja lasteaia looduse temaatiline õpperada "Puud rahvapärimuses", 2011/12. õa (Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel, summas 3585 eur).
 • Jänesselja lasteaia loodusloo toa sisustamine aktiivõppeks vajalike vahenditega, 2012/13, 2013/14. õa (Keskkonnainvesteeringute Keskus, summas 452 eur).
 • Lasteaia piirdeaia rekonstrueerimine, 2014/15. õa (EAS, Siseministeerium, toetus summas 14 207 eur + valla omaosalus 2508,14 eur).
 • Merekultuuri aasta õppereisid, 2015/16. õa (Keskkonnainvesteeringute Keskus, summas 500 eur).
 • Lasteaia vana majaosa rekonstrueerimine, 2018 (Keskkonnainvesteeringute Keskus, toetus summas 462 970 eur + valla omaosalus 250 000 eur).
 • ProgeTiigri seadmed, Matatalab Pro Set robootikaseadmed, 2019/20. õa (HITSA, summas 3235 eur).
 • Jänesselja lasteaia teadlik jäätmeringlus potist potini, 2020/21, 2021/22. õa (Keskkonnainvesteeringute Keskus, summas 1879 eur).

 

Lasteaed on liitunud Euroopa koolipiima ja -puuvilja programmiga. Koolipiimatoetuse eesmärgiks on soodustada lastaialaste hulgas piima ja piimatoodete (maitsestamata (täis)piimajogurt, keefir, hapupiim) tarbimist. Puu- ja köögivilja jagamise kava eesmärk on edendada laste tervislikku toitumist.