Arengukava


Jänesselja Lasteaia arengukava 2020-2022 täitmine SIIN

Jänesselja Lasteaia sisehindamise aruanne SIIN

Jänesselja Lasteaia arengukava 2023-2025 SIIN

 

Jänesselja Lasteaia arengukava 2020-2022 täitmine SIIN

Jänesselja Lasteaia sisehindamise aruanne SIIN

Jänesselja Lasteaia arengukava 2023-2025 SIIN