Edulugu

Inime on loodud tööd tegema ja lind lendama /Eesti vanasõna/


 • Pärnumaa hariduskonverents "Õpetaja kui bränd", 24.10.2023

Ettekanne teemal "Õpetaja kui rahvakultuuri kandja ja edasiandja. Pärijata pole pärandit", Aina Alunurm

 

 • J.Käisi õpikogukonna veebiseminar "Lapsepärasus", 27.10.2022

Teoreetiline ülevaade teemal "Johannes Käisi pedagoogiline pärand: lapsepärasus", Aina Alunurm

Kogemuse jagamine: Merilin Meltsa ja Merli Tolli.

 

 • J.Käisi õpikogukonna veebiseminar "Looduskasvatus ja kodulugu", 10.06.2021

Teoreetiline ülevaade teemal "Johannes Käisi pedagoogiline pärand: looduskasvatus ja kodulugu", Aina Alunurm

Kogemuse jagamine: "Aardejaht", Riinu Veber

 

 • Vabariiklik veebikoolitus "Hobustega tuli, härgadega läheb", Ida-Virumaa, 7.10.2020

Töötuba teemal: Pärijata pole pärandit.

Esinejad: õpetajad Velle Rohelpuu ja Maali Kaasik

 

 •  Vabariiklik konverents "Kas haridusliku erivajadusega õpilasele on ka emakeel võõrkeel?", Tallinn, 25.04.2017

Töötuba teemal: Kõnearendusmängud eelkoolieas.

Esineja: eripedagoog Merli Kuusk.

 

 • Vabariiklik teabepäev "Innovaatilised võimalused lapsest lähtuva õpikäsituse rakendamiseks"; Türi, 19.01.2017 (korraldaja Haridus- ja Teadusministeerium, SA Innove, Eesti Lasteaednike Liit)

Loeng teemal: Lapsepärane mängukeskkond ja laste huvidest lähtuv aktiivõpe.

Esinejad: õpetajad Maali Kaasik ja Velle Rohelpuu; ettekande autor A.Alunurm

 

 • Vabariiklik konverents "Pärimuskultuur lasteaia kunstitegevustes"; Laulasmaa Kool, 28.01.2016

Loeng teemal: Lambad on siin ja lambad on sääl, vagurad, hääd...

Esineja: direktor Aina Alunurm

 

 • Vabariiklikud seminarid "Uuenenud riiklike õppekavade rakendumise toetamine"; Pärnu, Võru, Rakvere, Tallinn, sept - nov 2014

Loeng teemal: Looduskasvatus lasteaias.

Esineja: direktor Aina Alunurm

 

 • Alushariduse juhtide rahvusvaheline konverents "Lapsest lähtuv kasvatus ja tegevuskultuur"; Tallinna Ülikool, 29.03.2014 (korraldaja Tallinna Ülikool, SA Innove)

Töötuba teemal: Lapsepärane pärand.

Esinejad: õppealajuhataja Margit Blehner, õpetajad Velle Rohelpuu ja Jana Torn; ettekande autor A.Alunurm

 

 • Rahvusvaheline lapsest lähtuva kasvatuse töörühm

Töörühma juhid on Maarika Pukk Eestist, Jarmo Kinos Soomest, Leena Robertson Inglismaalt.

Jänesselja Lasteaia meeskond on osalenud:

1. Lasteaiapäeva pildistus (kevad 2013), osales Sipsiku rühm

2. Nädala pildistus (sügis 2013), osales Poku rühm

3. Lapse hääl ehk kas lapse hääl lasteaias on kuuldav? (2014), osalesid Lepatriinu ja Poku rühm.

2016. a augustikuus toimus lapsest lähtuv kasvatuse töörühma seminar, kus projektis osaleja tutvustas lapsest lähtuva kasvatuse juurutamist oma lasteaias. Direktor A.Alunurm tegi ettekande ja tutvustas projekti "Kodulammas".

2017.a juunikuus toimus lapsest lähtuva kasvatuse töörühma seminar, kus projektis osalejad rääkisid oma edulugudest.

2018.a juunikuus toimus töörühma seminar Soomes, Espoos, kus lasteaia poolt tehti ettekanne "Meeskonnatöö kui vundament lapsest lähtuva kasvatuse juurutamisel".

2019.a juunikuus toimus rahvusvaheline seminar Jänesselja lasteaias.

 

 • Vabariiklik konverents "Kodu, lasteaed, kool - kultuuripärija kasvumaa"; Tartu, 29.11.2013 (korraldaja Johannes Käisi Selts).

Loeng teemal: Pärijata pole pärandit ehk rahvakultuur lasteaia eripära ja väärtusena.

Esinejad: õpetajad Velle Rohelpuu ja Maali Kaasik

 • Pärnumaa hariduskonverents "Õpetaja kui bränd", 24.10.2023

Ettekanne teemal "Õpetaja kui rahvakultuuri kandja ja edasiandja. Pärijata pole pärandit", Aina Alunurm

 

 • J.Käisi õpikogukonna veebiseminar "Lapsepärasus", 27.10.2022

Teoreetiline ülevaade teemal "Johannes Käisi pedagoogiline pärand: lapsepärasus", Aina Alunurm

Kogemuse jagamine: Merilin Meltsa ja Merli Tolli.

 

 • J.Käisi õpikogukonna veebiseminar "Looduskasvatus ja kodulugu", 10.06.2021

Teoreetiline ülevaade teemal "Johannes Käisi pedagoogiline pärand: looduskasvatus ja kodulugu", Aina Alunurm

Kogemuse jagamine: "Aardejaht", Riinu Veber

 

 • Vabariiklik veebikoolitus "Hobustega tuli, härgadega läheb", Ida-Virumaa, 7.10.2020

Töötuba teemal: Pärijata pole pärandit.

Esinejad: õpetajad Velle Rohelpuu ja Maali Kaasik

 

 •  Vabariiklik konverents "Kas haridusliku erivajadusega õpilasele on ka emakeel võõrkeel?", Tallinn, 25.04.2017

Töötuba teemal: Kõnearendusmängud eelkoolieas.

Esineja: eripedagoog Merli Kuusk.

 

 • Vabariiklik teabepäev "Innovaatilised võimalused lapsest lähtuva õpikäsituse rakendamiseks"; Türi, 19.01.2017 (korraldaja Haridus- ja Teadusministeerium, SA Innove, Eesti Lasteaednike Liit)

Loeng teemal: Lapsepärane mängukeskkond ja laste huvidest lähtuv aktiivõpe.

Esinejad: õpetajad Maali Kaasik ja Velle Rohelpuu; ettekande autor A.Alunurm

 

 • Vabariiklik konverents "Pärimuskultuur lasteaia kunstitegevustes"; Laulasmaa Kool, 28.01.2016

Loeng teemal: Lambad on siin ja lambad on sääl, vagurad, hääd...

Esineja: direktor Aina Alunurm

 

 • Vabariiklikud seminarid "Uuenenud riiklike õppekavade rakendumise toetamine"; Pärnu, Võru, Rakvere, Tallinn, sept - nov 2014

Loeng teemal: Looduskasvatus lasteaias.

Esineja: direktor Aina Alunurm

 

 • Alushariduse juhtide rahvusvaheline konverents "Lapsest lähtuv kasvatus ja tegevuskultuur"; Tallinna Ülikool, 29.03.2014 (korraldaja Tallinna Ülikool, SA Innove)

Töötuba teemal: Lapsepärane pärand.

Esinejad: õppealajuhataja Margit Blehner, õpetajad Velle Rohelpuu ja Jana Torn; ettekande autor A.Alunurm

 

 • Rahvusvaheline lapsest lähtuva kasvatuse töörühm

Töörühma juhid on Maarika Pukk Eestist, Jarmo Kinos Soomest, Leena Robertson Inglismaalt.

Jänesselja Lasteaia meeskond on osalenud:

1. Lasteaiapäeva pildistus (kevad 2013), osales Sipsiku rühm

2. Nädala pildistus (sügis 2013), osales Poku rühm

3. Lapse hääl ehk kas lapse hääl lasteaias on kuuldav? (2014), osalesid Lepatriinu ja Poku rühm.

2016. a augustikuus toimus lapsest lähtuv kasvatuse töörühma seminar, kus projektis osaleja tutvustas lapsest lähtuva kasvatuse juurutamist oma lasteaias. Direktor A.Alunurm tegi ettekande ja tutvustas projekti "Kodulammas".

2017.a juunikuus toimus lapsest lähtuva kasvatuse töörühma seminar, kus projektis osalejad rääkisid oma edulugudest.

2018.a juunikuus toimus töörühma seminar Soomes, Espoos, kus lasteaia poolt tehti ettekanne "Meeskonnatöö kui vundament lapsest lähtuva kasvatuse juurutamisel".

2019.a juunikuus toimus rahvusvaheline seminar Jänesselja lasteaias.

 

 • Vabariiklik konverents "Kodu, lasteaed, kool - kultuuripärija kasvumaa"; Tartu, 29.11.2013 (korraldaja Johannes Käisi Selts).

Loeng teemal: Pärijata pole pärandit ehk rahvakultuur lasteaia eripära ja väärtusena.

Esinejad: õpetajad Velle Rohelpuu ja Maali Kaasik