Lasteaia väljaanded

Ajaleht "LAPS"


2010/11. õa Jänesselja lasteaed - 35

2011/12. õa Mäng on väikese inimese töö

2012/13. õa Loodus on inimese elurõõmu allikas

2013/14. õa Kultuuripärandi aasta

2014/15. õa Aktiivõpe

2015/16. õa Kaunid kunstid

2016/17. õa Lastekultuur

2017/18. õa Lapsepõlv 100 aasta jooksul (pühendatud Eesti Vabariik 100)

2018/19. õa Teekond kultuuripärandi aastast (2013) pärimusaastasse (2018). Projektõpe

2019/20. õa Lapsevanema ja lasteaia koostöö lapse arendamisel ja kasvukeskkonna loomisel

2020/21. õa Laps kui ... (pühendatud Jänesselja lasteaia 45. tegutsemisaastale)

2010/11. õa Jänesselja lasteaed - 35

2011/12. õa Mäng on väikese inimese töö

2012/13. õa Loodus on inimese elurõõmu allikas

2013/14. õa Kultuuripärandi aasta

2014/15. õa Aktiivõpe

2015/16. õa Kaunid kunstid

2016/17. õa Lastekultuur


2017/18. õa Lapsepõlv 100 aasta jooksul (pühendatud Eesti Vabariik 100)

2018/19. õa Teekond kultuuripärandi aastast (2013) pärimusaastasse (2018). Projektõpe

2019/20. õa Lapsevanema ja lasteaia koostöö lapse arendamisel ja kasvukeskkonna loomisel

2020/21. õa Laps kui ... (pühendatud Jänesselja lasteaia 45. tegutsemisaastale)