Põhiväärtused


Missioon ehk nägu:

Jänesselja Lasteaed on pere toetaja, et luua lapsele turvaline ja mänguline arengukeskkond, kus lapsel kujunevad elus toimetulekuks vajalikud oskused ja eetiline käitumine.

Visioon ehk tegu:

Jänesselja lasteaias käiv laps kujuneb iseseisvaks ning rahvakultuuri ja -kombeid väärtustavaks mängulise tegevuse kaudu.

Eripära:

Jänesselja Lasteaias tegeldakse süvitsi eesti rahvakultuuri tundmaõppimise ja hoidmisega.

Põhiväärtused: rahvuslikkus, koostöö, turvalisus, heatahtlikkus.

Missioon ehk nägu:

Jänesselja Lasteaed on pere toetaja, et luua lapsele turvaline ja mänguline arengukeskkond, kus lapsel kujunevad elus toimetulekuks vajalikud oskused ja eetiline käitumine.

Visioon ehk tegu:

Jänesselja lasteaias käiv laps kujuneb iseseisvaks ning rahvakultuuri ja -kombeid väärtustavaks mängulise tegevuse kaudu.

Eripära:

Jänesselja Lasteaias tegeldakse süvitsi eesti rahvakultuuri tundmaõppimise ja hoidmisega.

Põhiväärtused: rahvuslikkus, koostöö, turvalisus, heatahtlikkus.