MIS TIIDMADA, SII NÄGEMADA (Nõo)

Tere tulemast Jänesselja Lasteaia koduleheküljele! Meie lasteaia eripäraks on rahvakultuuri tundmaõppimine, lõimides seda igapäevaellu ja erinevatesse tegevustesse. Seda toetab ka meie kodulehekülg, mille taustaks on Pärnu kihelkonna 19. sajandi rahvarõiva seeliku triibustik. Lasteaia kodulehekülge kaunistava logo kujundamisel on kasutatud Pärnu kihelkonna rahvarõiva vöökirja elemente, mis tipneb harilauaga (angerlaud) - vanade talurahva elamute iseloomulik puidust harjanurk. Harilaud kui kodukotuse märk sümboliseerib ka meie kodusust.

IGA LAPS ON OMAETTE INDIVIDUAALSUS. KASVATUSE ÜLESANNE ON SELLE "MINA", s.o INDIVIDUAALSUSE KUJUNDAMINE TÕELISEKS VÄÄRTUSLIKUKS "MINAKS", ISIKSUSEKS /Johannes Käis/

*   *   *

TASUB TEADA!

*

Hoolekogu 20.09.2022 otsuse alusel kehtestatakse alates 1. oktoobrist toiduraha päevamaksumuseks 1,90 eurot, vt: Jänesselja lasteaia lapsevanema poolt lapse toidukulu maksmise kord

*

Uued lapsed on oodatud lasteaeda septembrikuust. Vanem ja laps on oodatud rühma, millest direktor on teid eelnevalt teavitanud. 

Lasteaiateed alustava lapse vanemal palume täita ja Tori vallavalitsuse raamatupidajale (merit.aadusoo@torivald.ee) saata ÕPPEOSALUSTASU deklaratsioon (SIIN).

Lapsevanemal on võimalus liituda ELIIS.eu keskkonnaga. ELIIS.eu on keskkond, kus lapsevanem saab tutvuda rühma õppeaasta tegevuskavaga ning õppe- ja kasvatustegevuse plaaniga, päeva tegevustega (sh fotod); lasteaia menüüga, dokumentidega (sh on kättesaadavad avalduse vormid); olla kaasatud lapse arengu analüüsimisel ja hindamisel. 

Lapsevanemal on võimalus taotleda osalustasu soodustust juhul, kui lasteaias käib kaks (avaldus SIIN) või kolm (avaldus SIIN) last. Avaldus esitatakse igal õppeaastal!

*

Käitumisjuhis lastevanematele turvalise keskkonna hoidmise ja viiruse leviku tõkestamiseks on SIIN

Lasteaias järgitakse Terviseameti ja HTMi juhiseid: vt SIIN

Lasteaedadele koostatud juhis SIIN