MIS TIIDMADA, SII NÄGEMADA (Nõo)

Tere tulemast Jänesselja Lasteaia koduleheküljele! Meie lasteaia eripäraks on rahvakultuuri tundmaõppimine, lõimides seda igapäevaellu ja erinevatesse tegevustesse. Seda toetab ka meie kodulehekülg, mille taustaks on Pärnu kihelkonna 19. sajandi rahvarõiva seeliku triibustik. Lasteaia kodulehekülge kaunistava logo kujundamisel on kasutatud Pärnu kihelkonna rahvarõiva vöökirja elemente, mis tipneb harilauaga (angerlaud) - vanade talurahva elamute iseloomulik puidust harjanurk. Harilaud kui kodukotuse märk sümboliseerib ka meie kodusust.

IGA LAPS ON OMAETTE INDIVIDUAALSUS. KASVATUSE ÜLESANNE ON SELLE "MINA", s.o INDIVIDUAALSUSE KUJUNDAMINE TÕELISEKS VÄÄRTUSLIKUKS "MINAKS", ISIKSUSEKS /Johannes Käis/

*

23.03.2020. Tori vallavalitsuse info:

Head Tori valla lapsevanemad ja noored! 

Tuletame meelde, et praegusel ajal on olukord üle maailma väga tõsine!

Nädalavahetusel ja nädala sees on ilusa ilmaga näha palju lapsi koos vanematega avalikel mänguväljakutel mängimas ning teismeliste gruppe kogunemas skateparkide ja spordiplatside juurde. Avalikud mänguväljakud, spordiplatsid ja skatepargid on samuti kohad, kus on oht viiruse edasi kandumiseks.

Sportimine ja mängimine on väga teretulnud, kuid seda tuleb teha läbimõeldult, turvaliselt ning vältida kontakte väljaspool oma pereringi. 

Palume teil hoolida enda ja teiste tervisest ning kaaluda muid aktiivseid tegevusi vabas õhus. Näiteks rattasõit, jalutamine kergliiklusteedel või loodusrajal käimine.

Kodune režiim on äärmiselt vajalik, et aidata kaasa viiruse leviku tõkestamisele. Püsides kodus, võid päästa enda, kellegi tervise või isegi elu!

Käesolevast nädalast alustame ka avalike mänguväljakute ja välijõusaalide desinfitseerimisega, seega kui näete inimesi mänguväljakut hooldamas, palume mõistvat suhtumist!

*

20.03.2020. Tori vallavalitsuse info:

Tori valla lasteaiad on avatud ning teenus on tagatud töötavatele lapsevanemate lastele. Kui olukord muutub, otsustab lasteaia direktor koos vallavalitsusega edasiste sammude üle. Lasteaeda ei avata, kui soovijaid ei ole.

Lasteaia kohatasust vabastamine alljärgnevatel perioodidel:

16. märts - 31. märts on kohatasust vabastatud vanemad, kes on teavitanud 16./17. märtsil oma lapse puudumisest ja laps ei kasuta antud perioodil lasteaiakohta;

1.aprill - 30. aprill on kohatasust vabastatud vanemad, kes teavitavad 31. märtsiks oma lapse puudumisest ja laps aprillikuus kohta ei kasuta (avalduse vorm allpool)

TÄIENDUS:  juhul, kui vanem on teavitanud lapse puudumisest, kuid aprillikuu jooksul tekib vajadus lasteaiakohta kasutada, siis on loomulikult võimalus laps lasteaeda tuua. Sellisel juhul arvestatakse kohatasu alates lasteaeda tulemise kuupäevast.  NB! Kohatasust vabastamiseks arvestatakse vähemalt kahenädalast järjestikku puudumise perioodi.

Vanematel, kes peavad kriisi ajal täitma tööülesandeid väljaspool tavapärast lasteaedade lahtiolekuaega  ja vajavad abi lapse hoidmisel, palume võtta ühendust Jana Malõhiga: 525 9421, jana.maloh@torivald.ee

Osalustasu vabastus (aprillikuus) eriolukorras: avaldus

*

16.03.2020. Tori vallavalitsuse otsus:

Tulenevalt  koroonaviiruse haiguse COVID-19 leviku ohust ja Eestis välja kuulutatud eriolukorrast: Lapsevanem, kes ei kasuta lasteaiakohta perioodil 16.03-31.03.2020 on vabastatud kohatasust nimetatud perioodi eest.

*

COVID-19 kohta saab infot Terviseameti koduleheküljelt: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

Terviseameti koduleheküljel on soovitused ja juhised nii lapsevanemale kui ka haridusasutusele ja õpetajale.

“Tori vallavalitsuse ennetavad meetmed koroonaviiruse leviku tõkestamiseks” SIIN

Tori vallavalitsuse ja valla kriisimeeskonna otsused: https://www.torivald.ee/

Kuidas COVID-19 puhangu ajal stressiga toime tulla? Vt SIIT

Soovitused koduses isolatsioonis või karantiinis olevale inimesele: SIIN

Soovitused seoses uue koroonaviiruse COVID-19 puhanguga SIIN

Kuidas saan hoida ennast ja teisi viiruste hooajal? Plakat SIIN

Mida saan ettevõttena oma töötajate ja klientide kaitsmiseks viiruste hooajal teha? Plakat SIIN

*

Jänesselja Lasteaia andmekaitsetingimused

*

Hoolekogu kinnitas 14.01.2020.a "Jänesselja Lasteaia kodukorra".