MIS TIIDMADA, SII NÄGEMADA (Nõo)

Tere tulemast Jänesselja Lasteaia koduleheküljele! Meie lasteaia eripäraks on rahvakultuuri tundmaõppimine, lõimides seda igapäevaellu ja erinevatesse tegevustesse. Seda toetab ka meie kodulehekülg, mille taustaks on Pärnu kihelkonna 19. sajandi rahvarõiva seeliku triibustik. Lasteaia kodulehekülge kaunistava logo kujundamisel on kasutatud Pärnu kihelkonna rahvarõiva vöökirja elemente, mis tipneb harilauaga (angerlaud) - vanade talurahva elamute iseloomulik puidust harjanurk. Harilaud kui kodukotuse märk sümboliseerib ka meie kodusust.

IGA LAPS ON OMAETTE INDIVIDUAALSUS. KASVATUSE ÜLESANNE ON SELLE "MINA", s.o INDIVIDUAALSUSE KUJUNDAMINE TÕELISEKS VÄÄRTUSLIKUKS "MINAKS", ISIKSUSEKS /Johannes Käis/

*   *   *

TASUB TEADA!

 

SUVINE TÖÖKORRALDUS:

Juunikuus töötavad kõik rühmad oma lastega.

Juulikuu suverühmadena on avatud:

  • TIBU - tibu, lotte, sipsiku ja nublu rühma lastele;
  • POKU - poku, pätu, mõmmiku ja lepatriinu rühma lastele.

/Vastavalt Tori Vallavalitsuse määrusele Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord suverühma koha saamiseks sai vanem esitada avalduse 15. märtsiks; suverühmad on komplekteeritud 1. mai seisuga.

Vastavalt Tori Vallavolikogu määrusele Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanema osalustasu määra kehtestamine § 3 lg 3: Osalustasu makstakse täies mahus valla lasteasutuse suverühma registreeritud lapse eest sõltumata sellest, kas laps kohta kasutab või mitte./

Augustikuus on avatud neli suverühma:

  • TIBU - tibu ja lotte rühma lastele;
  • POKU - poku ja mõmmiku rühma lastele;
  • PÄTU - pätu ja lepatriinu rühma lastele;
  • NUBLU - nublu ja sipsiku rühma lastele.

/Vastavalt Tori Vallavolikogu määrusele Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanema osalustasu määra kehtestamine § 4 lg 1: Vallavalitsuse hallatavates lasteasutustes ei maksta osalustasu suvekuude (juuni, juuli, august) eest, kui vanem on esitanud kirjaliku avalduse lasteasutuse direktorile hiljemalt 10. maiks, märkides ära suvekuu või suvekuud, mille jooksul lasteasutuse kohta ei kasutata.

§ 3 lg 3: Osalustasu makstakse täies mahus valla lasteasutuse suverühma registreeritud lapse eest sõltumata sellest, kas laps kohta kasutab või mitte./

*

Jänesselja lasteaed kasutab e-lasteaia keskkonda Eliis.eu. Eliis Tarkvara OÜ poolt loodud ELIIS on infosüsteem, mis pakub lasteaedadele innovaatilisi ning digitaalseid lahendusi õppetöö mugavamaks korraldamiseks. Lasteavanematele avaneb ELIIS sügisest 2021. E-lasteaia kaudu saab lapsevanem infot rühmas toimuva kohtu, vaadata menüüd, täita vajalikke dokumente jms.

*

COVID-19 viiruse leviku risk on KESKMISEL tasemel. Lasteaed järgib Terviseameti ja HTMi juhiseid: vt SIIN