MIS TIIDMADA, SII NÄGEMADA (Nõo)

Tere tulemast Jänesselja Lasteaia koduleheküljele! Meie lasteaia eripäraks on rahvakultuuri tundmaõppimine, lõimides seda igapäevaellu ja erinevatesse tegevustesse. Seda toetab ka meie kodulehekülg, mille taustaks on Pärnu kihelkonna 19. sajandi rahvarõiva seeliku triibustik. Lasteaia kodulehekülge kaunistava logo kujundamisel on kasutatud Pärnu kihelkonna rahvarõiva vöökirja elemente, mis tipneb harilauaga (angerlaud) - vanade talurahva elamute iseloomulik puidust harjanurk. Harilaud kui kodukotuse märk sümboliseerib ka meie kodusust.

IGA LAPS ON OMAETTE INDIVIDUAALSUS. KASVATUSE ÜLESANNE ON SELLE "MINA", s.o INDIVIDUAALSUSE KUJUNDAMINE TÕELISEKS VÄÄRTUSLIKUKS "MINAKS", ISIKSUSEKS /Johannes Käis/

*   *   *

TASUB TEADA!

Jänesselja Lasteaia arengukava 2023-2025 projekt SIIN.

Tori Vallavalitsuse korraldus Jänesselja lasteaia arengukava avalikustamise kohta.

*

Hoolekogu 20.09.2022 otsuse alusel kehtestatakse alates 1. oktoobrist toiduraha päevamaksumuseks 1,90 eurot, vt: Jänesselja lasteaia lapsevanema poolt lapse toidukulu maksmise kord