MIS TIIDMADA, SII NÄGEMADA (Nõo)

Tere tulemast Jänesselja Lasteaia koduleheküljele! Meie lasteaia eripäraks on rahvakultuuri tundmaõppimine, lõimides seda igapäevaellu ja erinevatesse tegevustesse. Seda toetab ka meie kodulehekülg, mille taustaks on Pärnu kihelkonna 19. sajandi rahvarõiva seeliku triibustik. Lasteaia kodulehekülge kaunistava logo kujundamisel on kasutatud Pärnu kihelkonna rahvarõiva vöökirja elemente, mis tipneb harilauaga (angerlaud) - vanade talurahva elamute iseloomulik puidust harjanurk. Harilaud kui kodukotuse märk sümboliseerib ka meie kodusust.

IGA LAPS ON OMAETTE INDIVIDUAALSUS. KASVATUSE ÜLESANNE ON SELLE "MINA", s.o INDIVIDUAALSUSE KUJUNDAMINE TÕELISEKS VÄÄRTUSLIKUKS "MINAKS", ISIKSUSEKS /Johannes Käis/

 *

Mitte igale põlvkonnale ei saa osaks elada ajastul, mil saame osa Eesti Vabariik 100 pidulikkusest. Eestimaa väärib harituid, heatahtlikke ja tegusaid kodanikke, kes omakorda kujundavad maailmas väärtustatud Eesti riigi. Hoidkem Eestimaad ja meie kultuuri, hooligem inimesest enda kõrval, soovigem head igaühele!

Jänesselja Lasteaias on 2017/18.ning 2018/19. õa pühendatud Eesti Vabariigile.  

*

Jänesselja Lasteaia vana majaosa (6 rühma, muusikasaal ja köök) renoveerimine on kavandatud perioodi alates juunikuust kuni detsembri lõpuni. Tööd on suuremahulised - vahetatakse välja kõik aknad ja uksed, paigaldatakse ventilatsioon, uuendatakse küttesüsteem, soojustatakse hoone ning ehitatakse majale viilkatus.  Remondi ajal ei ole juurdepääsu ei vana majaosa siseruumidesse ega õuelalale ning liikumine kõrvalistel isikutel ehitusobjektil on keelatud (valvekaamerad turvavad!). Meie maja saab olema ökonoomne ja kaunis!

Sellest tulenevalt peame hakkama saama kitsendatud oludes. Kodurühmadeks saavad:

  • Mõmmiku rühm on eripedagoogi ruumides (sissepääs eripedagoogi kabineti uksest);
  • Nublu rühmas tegutsevad Klaabu rühma lapsed (sissepääs rühma uksest);
  • Poku ja Lotte kodurühmaks on spordisaal (sissepääs peauksest);
  • Lepatriinu rühmas tegutsevad Tibu rühma lapsed (sissepääs rühma uksest);
  • Sipsik - rühm Sipsiku ja Krõlli rühma lastele (sissepääs rühma uksest).

Vanemad, kes remondi ajal sügis-talvisel perioodil (sept - dets) võimaldavad lapsele lasteaiavaba kuu, on vallavalitsus andnud nõusoleku meie taotlusele, et kui laps lasteaiakohta ei kasuta, siis on vanem vabastatud osalustasust (täita vormikohane avaldus).

Remondi ajal sügis-talvel on kuni 6.a laste rühmas väheaktiivne õppeperiood ehk põhirõhk on mängul kui lapse põhitegevusel (Jänesselja La arengukava 2017 - 2019 õppe- ja kasvatustegevuse eesmärk: lapse arendamine ja tegevuste läbiviimine toimub mänguliselt ja mängulises keskkonnas aktiivõppe meetodeid kasutades). Koolieelikute rühmas (Tibu ja Klaabu) tagatakse sügis-talvel õppe- ja kasvatustegevuse aktiivne periood, mil kavandatakse õppe- ja kasvatustegevused lähtuvalt Jänesselja Lasteaia õppekavast. Liikumistegevused toimuvad õues või selleks kohandatud ruumis ning muusikategevused kas rühmaruumis või selleks kohandatud ruumis (vanavara tuba). Huviringe ei toimu.

2018.a sügis-talvel ei avata sõimerühmi ning lasteaiakoht asendatakase vajadusel lastehoiu teenusega (KELS pr 10 lg 1). Vanemad, kes vajavad lastehoiu teenust, palume pöörduda Tori vallavalitsuse poole, kontaktisikuks Liina Lelov-Aasmaa. Sõimerühmad avatakse remondi järgselt, eeldatavalt 2019.a jaanuarikuus.