MIS TIIDMADA, SII NÄGEMADA (Nõo)

Tere tulemast Jänesselja Lasteaia koduleheküljele! Meie lasteaia eripäraks on rahvakultuuri tundmaõppimine, lõimides seda igapäevaellu ja erinevatesse tegevustesse. Seda toetab ka meie kodulehekülg, mille taustaks on Pärnu kihelkonna 19. sajandi rahvarõiva seeliku triibustik. Lasteaia kodulehekülge kaunistava logo kujundamisel on kasutatud Pärnu kihelkonna rahvarõiva vöökirja elemente, mis tipneb harilauaga (angerlaud) - vanade talurahva elamute iseloomulik puidust harjanurk. Harilaud kui kodukotuse märk sümboliseerib ka meie kodusust.

IGA LAPS ON OMAETTE INDIVIDUAALSUS. KASVATUSE ÜLESANNE ON SELLE "MINA", s.o INDIVIDUAALSUSE KUJUNDAMINE TÕELISEKS VÄÄRTUSLIKUKS "MINAKS", ISIKSUSEKS /Johannes Käis/

*   *   *

TASUB TEADA!

*

Jänesselja lasteaed kasutab e-lasteaia keskkonda Eliis.eu. Eliis Tarkvara OÜ poolt loodud ELIIS on infosüsteem, mis pakub lasteaedadele innovaatilisi ning digitaalseid lahendusi õppetöö mugavamaks korraldamiseks. Lasteavanematele avaneb ELIIS 06.09.2021: lapsevanem siseneb Eliis.eu-sse ning peab esitama taotluse, mille kinnitamise järgselt on keskkond vanemale avatud. E-lasteaia kaudu saab lapsevanem infot rühmas toimuva kohtu, vaadata menüüd, täita vajalikke dokumente jms.

*

Käitumisjuhis lastevanematele turvalise keskkonna hoidmise ja viiruse leviku tõkestamiseks SIIN

*

COVID-19 viiruse leviku risk on KÕRGEL tasemel (oranź). Lasteaed järgib Terviseameti ja HTMi juhiseid: vt SIIN

Lasteaedadele koostatud juhis SIIN

Toetame teaduspõhisust ning oleme seaduskuulekad, sh vastutustundlike kodanikena järgime piiranguid!

Hoiame enda ja teiste tervist!

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu rahvatervise komisjoni üleskutse "Pane õld alla" SIIN