MIS TIIDMADA, SII NÄGEMADA (Nõo)

Tere tulemast Jänesselja Lasteaia koduleheküljele! Meie lasteaia eripäraks on rahvakultuuri tundmaõppimine, lõimides seda igapäevaellu ja erinevatesse tegevustesse. Seda toetab ka meie kodulehekülg, mille taustaks on Pärnu kihelkonna 19. sajandi rahvarõiva seeliku triibustik. Lasteaia kodulehekülge kaunistava logo kujundamisel on kasutatud Pärnu kihelkonna rahvarõiva vöökirja elemente, mis tipneb harilauaga (angerlaud) - vanade talurahva elamute iseloomulik puidust harjanurk. Harilaud kui kodukotuse märk sümboliseerib ka meie kodusust.

IGA LAPS ON OMAETTE INDIVIDUAALSUS. KASVATUSE ÜLESANNE ON SELLE "MINA", s.o INDIVIDUAALSUSE KUJUNDAMINE TÕELISEKS VÄÄRTUSLIKUKS "MINAKS", ISIKSUSEKS /Johannes Käis/

*   *   *

TASUB TEADA!

*

Juulikuu valverühmad:

  • KRÕLL: krõlli, lotte, tibu ja sipsiku rühma lastele;
  • POKU: poku, pätu, mõmmiku, nublu ja Are lasteaia lastele.

*

Augustikuu suverühmad:

  • KRÕLL: krõlli ja tibu rühma lapsed;
  • POKU: poku, lepatriinu ja pätu rühma lapsed;
  • LOTTE: lotte ja sipsiku rühma lapsed;
  • NUBLU: nublu ja mõmmiku rühma lapsed.
  • Õed/vennad saavad olla ühes rühmas (kui oma rühm avatud ei ole), kuid selle kohta tuleb eraldi teavitus e-kirjaga.

*

Uued lapsed on oodatud lasteaeda septembrikuust!

*

Käitumisjuhis lastevanematele turvalise keskkonna hoidmise ja viiruse leviku tõkestamiseks on SIIN

Lasteaias järgitakse Terviseameti ja HTMi juhiseid: vt SIIN

Lasteaedadele koostatud juhis SIIN