Rühmad

Nublud


Liitrühm (2/3 kuni 4/5. aastased lapsed)

Lapsi rühmas: 20

Rühma tööaeg: 7.00 - 18.00 (sõime-ealised lapsed), 7.00 - 18.30 (aia-ealised lapsed)

Hoolekogu liikmed: Mari-Liis Sepp (sepp.mariliis@gmail.com) ja Maris Kull (maris.kull88@gmail.com)

*

Meeskond:

  • õpetaja Tea
  • abiõpetaja Berit
  • õpetaja abi Sirje

Liitrühm (2/3 kuni 4/5. aastased lapsed)

Lapsi rühmas: 20

Rühma tööaeg: 7.00 - 18.00 (sõime-ealised lapsed), 7.00 - 18.30 (aia-ealised lapsed)

Hoolekogu liikmed: Mari-Liis Sepp (sepp.mariliis@gmail.com) ja Maris Kull (maris.kull88@gmail.com)

*

Meeskond:

  • õpetaja Tea
  • abiõpetaja Berit
  • õpetaja abi Sirje