Õppetöö

Päevakava


Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, mis määrab vastavalt laste eale päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ning kavandatud õppe- ja kasvatustegevused.

Lasteaed töötab kella 7.00 – 18.30-ni, sh aia-ealiste lastele on avatud valverühm kella 18.00-18.30. Sõimerühm töötab kella 7.00 – 18.00.

Päevakava sõimerühmas:

7.00 laste vastuvõtt, mäng

8.30 hommikusöök

9.00  õppe- ja kasvatustegevused, mäng ning õues viibimine

11.30 lõunasöök

12.30-15.00 uneaeg

15.30 õhtuoode

16.00 mänguaeg kas toas või õues

18.00 lõpeb lasteaiapäev

Päevakava aiarühmas:

7.00 laste vastuvõtt, mäng

8.30 hommikusöök

9.00 õppe- ja kasvatustegevused, mäng ning õues viibimine

12.00 lõunasöök

13.00 kuni 14:30 (koolieelikutel) või kuni 15.00 (3-5. a) on lastele tagatud vähemalt üks tund puhkeaega valikuvõimalusega une ja muu vaikse tegevuse vahel.

15.30 õhtuoode

16.00 mänguaeg kas toas või õues

18.00 lõpeb lasteaiapäev oma rühmas

18.00-18.30 valverühm

Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, mis määrab vastavalt laste eale päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ning kavandatud õppe- ja kasvatustegevused.

Lasteaed töötab kella 7.00 – 18.30-ni, sh aia-ealiste lastele on avatud valverühm kella 18.00-18.30. Sõimerühm töötab kella 7.00 – 18.00.

Päevakava sõimerühmas:

7.00 laste vastuvõtt, mäng

8.30 hommikusöök

9.00  õppe- ja kasvatustegevused, mäng ning õues viibimine

11.30 lõunasöök

12.30-15.00 uneaeg

15.30 õhtuoode

16.00 mänguaeg kas toas või õues

18.00 lõpeb lasteaiapäev

Päevakava aiarühmas:

7.00 laste vastuvõtt, mäng

8.30 hommikusöök

9.00 õppe- ja kasvatustegevused, mäng ning õues viibimine

12.00 lõunasöök

13.00 kuni 14:30 (koolieelikutel) või kuni 15.00 (3-5. a) on lastele tagatud vähemalt üks tund puhkeaega valikuvõimalusega une ja muu vaikse tegevuse vahel.

15.30 õhtuoode

16.00 mänguaeg kas toas või õues

18.00 lõpeb lasteaiapäev oma rühmas

18.00-18.30 valverühm