Rühmad

Krõllid


Liitrühm (2/3 kuni 3/4. a lapsed)

Lapsi rühmas: 20

Rühma tööaeg: 7.00 - 18.00 (sõime-ealised lapsed) ja 7.00 - 18.30 (aia-ealised lapsed)

Hoolekogu liige: Raili Hiiesalu (raili.hiiesalu@gmail.com)

*

Meeskond:

  • õpetaja Merike

  • abiõpetaja Eda

  • õpetaja abi Maret

Liitrühm (2/3 kuni 3/4. a lapsed)

Lapsi rühmas: 20

Rühma tööaeg: 7.00 - 18.00 (sõime-ealised lapsed) ja 7.00 - 18.30 (aia-ealised lapsed)

Hoolekogu liige: Raili Hiiesalu (raili.hiiesalu@gmail.com)

*

Meeskond:

  • õpetaja Merike

  • abiõpetaja Eda

  • õpetaja abi Maret