Meie lasteaiast

Õppenõukogu

Pedagoogilise nõukogu koosseis ja ülesanne:


Pedagoogilisse nõukogusse kuuluvad kõik lasteaia pedagoogid, sh direktor, õppealajuhataja, erispetsialistid, aineõpetajad, rühmade õpetajad ja abiõpetajad.

Pedagoogilise nõukogu ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

Pedagoogilisse nõukogusse kuuluvad kõik lasteaia pedagoogid, sh direktor, õppealajuhataja, erispetsialistid, aineõpetajad, rühmade õpetajad ja abiõpetajad.

Pedagoogilise nõukogu ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.