Dokumendid

Avaldused


Jänesselja Lasteaeda astumise avaldus: https://piksel.ee/spoku/tori/

Jänesselja Lasteaiast väljaarvamise avaldus: https://piksel.ee/spoku/tori/

Lasteaeda koha taotlemise avaldus doc pdf 

Õppeosalustasu tulu deklaratsioon doc pdf

Isikuandmete töötlemise nõusolek doc pdf

Osalustasu soodustus teisele lapsele doc pdf

Osalustasu soodustus suurperele doc pdf

Lapse ajutine välja arvamine nimekirjast (2 kuni 5 kalendrikuud) doc pdf

Suverühma (juulis) koha taotlemine doc pdf

Suvekuu(de)l osalustasust vabastamine doc pdf

Toidukorrast loobumine doc pdf

Lapsevanema pöördumine doc pdf

Vaimset ja füüsilist turvalisust ohustava olukorra teade doc pdf

Koolikohustuse täitmise edasilükkamise korral koha säilitamine doc pdf

Lasteaiakohast loobumine, nimekirjast välja arvamise (sh lasteaia lõpetamine ja kooli minemine) avaldus doc pdf

*

Jänesselja Lasteaeda astumise avaldus: https://piksel.ee/spoku/tori/

Jänesselja Lasteaiast väljaarvamise avaldus: https://piksel.ee/spoku/tori/

Lasteaeda koha taotlemise avaldus doc pdf 

Õppeosalustasu tulu deklaratsioon doc pdf

Isikuandmete töötlemise nõusolek doc pdf

Osalustasu soodustus teisele lapsele doc pdf

Osalustasu soodustus suurperele doc pdf

Lapse ajutine välja arvamine nimekirjast (2 kuni 5 kalendrikuud) doc pdf

Suverühma (juulis) koha taotlemine doc pdf

Suvekuu(de)l osalustasust vabastamine doc pdf

Toidukorrast loobumine doc pdf

Lapsevanema pöördumine doc pdf

Vaimset ja füüsilist turvalisust ohustava olukorra teade doc pdf

Koolikohustuse täitmise edasilükkamise korral koha säilitamine doc pdf

Lasteaiakohast loobumine, nimekirjast välja arvamise (sh lasteaia lõpetamine ja kooli minemine) avaldus doc pdf

*