Õppetöö

Lapse areng ja koolivalmidus


Lapse arengu hindamine ja analüüsimine on oluline lapse eripära mõistmiseks, erivajaduste väljaselgitamiseks, positiivse enesehinnangu ja arengu toetamiseks ning õppe- ja kasvatustegevuse kavandamiseks koostöös lapsevanemaga. Lapse arengu hindamine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatusprotsessist, mida õpetaja jälgib nii igapäevatoimingutes, vabamängus kui ka pedagoogi suunatud tegevustes. Lapse arengut kirjeldatakse tegevusvaldkondi (keel ja kõne, matemaatika, kunst, liikumine, muusika) ning üldoskusi (mängu-, tunnetus- ja õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused) silmas pidades. Lapse arengu hindamiseks on nädalas üks päev (s.o reede), mil õppe- ja kasvatustegevusi üldjuhul ei kavandata. Lapsevanemaga viiakse lapse arengu vestlus läbi kord aastas. Lapse koolivalmiduse hindamiseks kasutame mitmeid vorme ja mooduseid, sh mängu "Minu kodualevik".

  • Lapse arengu eeldatavad tulemused lasteaeda lõpetades SIIN

Lapse arengu hindamine ja analüüsimine on oluline lapse eripära mõistmiseks, erivajaduste väljaselgitamiseks, positiivse enesehinnangu ja arengu toetamiseks ning õppe- ja kasvatustegevuse kavandamiseks koostöös lapsevanemaga. Lapse arengu hindamine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatusprotsessist, mida õpetaja jälgib nii igapäevatoimingutes, vabamängus kui ka pedagoogi suunatud tegevustes. Lapse arengut kirjeldatakse tegevusvaldkondi (keel ja kõne, matemaatika, kunst, liikumine, muusika) ning üldoskusi (mängu-, tunnetus- ja õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused) silmas pidades. Lapse arengu hindamiseks on nädalas üks päev (s.o reede), mil õppe- ja kasvatustegevusi üldjuhul ei kavandata. Lapsevanemaga viiakse lapse arengu vestlus läbi kord aastas. Lapse koolivalmiduse hindamiseks kasutame mitmeid vorme ja mooduseid, sh mängu "Minu kodualevik".

  • Lapse arengu eeldatavad tulemused lasteaeda lõpetades SIIN