Uudised

Osalustasu 2023 26. jaanuar aina.alunurm


Osalustasu 2023. aastal on 58 eurot kuus. Alus: "Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanema osalustasu määra kehtestamine" § 2 lg 1: Vanema poolt kaetava osalustasu määr ühes kuus on 8% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud jooksva kalendriaasta palga alammäärast.

Osalustasu 2023. aastal on 58 eurot kuus. Alus: "Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanema osalustasu määra kehtestamine" § 2 lg 1: Vanema poolt kaetava osalustasu määr ühes kuus on 8% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud jooksva kalendriaasta palga alammäärast.